Acadèmia d’informàtica Click-Aki
Click-@ki Academia d’Informàta

Classes

Sistemes Operatius:

 Microsoft Windows 7 - Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows 10

Ofimàtica:

- Microsoft Office(Word, Excel, Acces, Powerpoint, Publisher). - OpenOffice (Writer, Calc, Base, Impress)

Altres:

- Internet - Disseny De Pàgines Web - Montatge d'ordinadors - Adobe Photoshop. - Altres.

Repàs:

- Repàs primaria, Eso - Classes de Català - Classes de Angles
Academia d’informàtica Click-Aki
Click-@ki Academia d’Informàtica

Classes

Sistemes Operatius:

 Microsoft Windows 7 - Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows 10

Ofimàtica:

- Microsoft Office(Word, Excel, Acces, Powerpoint, Publisher). - OpenOffice (Writer, Calc, Base, Impress)

Altres:

- Internet - Disseny De Pàgines Web - Montatge d'ordinadors - Adobe Photoshop. - Altres.

Repàs:

- Repàs primaria, Eso - Classes de Català - Classes de Angles